Spelregels voor gebruik van het HyperVen gebruikersforum

Lees onderstaande tekst eerst aandachtig door, voordat u in het open forum wilt gaan posten!

In deze sectie vindt u de forums van de Stichting HyperVen. Via de forums worden de mensen die de therapie doen met het programma HyperVen begeleidt door de Stichting. Deze forums zijn primair bedoeld voor de mensen die de HyperVen methode beoefenen. Andere gebruikers mogen vragen stellen maar alleen indien deze relevant zijn voor het programma HyperVen. Forum 1 is het open forum, waarin u uw ervaringen met en eventuele vragen over hyperventilatie of de therapie kan posten. De andere forums zijn read-only.

In de overige forums vindt u een schat aan informatie zoals ervaringen, succesverhalen en vragen en antwoorden over het programma HyperVen en het syndroom van de Chronische Hyperventilatie. Tevens is er een technisch forum met vragen over problemen die kunnen optreden bij het gebruik van het HyperVen programma. Als u een technische vraag heeft, kijk dan eerst even in dit forum of uw vraag er misschien al bij staat. Zoniet, stuurt u een email naar [email protected]

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR FORUM 1
Forum 1 is bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen met het programma HyperVen, de therapie van Drs. Snitslaar en algemene ervaringen met of vragen over hyperventilatie. Ook kunnen vragen worden gesteld aan de Stichting HyperVen. Voor het gebruik van de forums gelden de volgende etikette en “spelregels”:

Mensen die zich niet houden aan bovenstaande etikette zullen - per direct - de toegang tot het forum worden ontzegd!

Opmerkingen: U kunt in uw berichten gebruik maken van ‘smilies’ en tekstopmaak. In de berichten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de afkorting HV voor de term hyperventilatie.

Belangrijk / Disclaimer:
De antwoorden die door de Stichting HyperVen worden verstrekt, worden zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Echter zijn deze antwoorden niet bedoeld als medische informatie. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg altijd een arts als u twijfelt aan uw gezondheid. Als u medische vragen heeft, dient u die te stellen aan uw huisarts of andere behandelend arts. De Stichting HyperVen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een bij u ingezette behandeling.

Alle op deze website gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud. Voordat enige vorm van informatie van deze website toegepast zal worden op medisch gebied, dient eerst een gerenommeerde arts te worden geraadpleegd. De makers van deze site nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor enig vorm van schade die voort kan vloeien of voort vloeit uit het gebruik van gepubliceerde informatie op de website en/of forums. Foute of onjuiste gegevens op de website en forums zijn niet voor rekening van de makers van de site of de opstellers van de tekst.

De Stichting HyperVen zal altijd de anonimiteit van haar gebruikers respecteren en beschermen. Informatie zoals namen, e-mailadressen, andere contactinformatie, persoonlijke als ook medische gegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt door onze bezoekers, zal op een beveiligde wijze worden vastgelegd en nooit aan derden worden aangeboden.